Sempre á túa beira, Galiza

#ArdeGalicia #QueimanGalicia
null
12-10-2017 en Lugo